JAZZ & BEER, HISTÒRIA D’UN TREBALL EN COMÚ

QUI SOM

Jazz & Beer som un col·lectiu heterogeni format per veïns i veïnes de Cornellà procedents d’àmbits professionals molt diversos i compromesos amb la cultura de la ciutat que, de manera voluntària, decidim autoorganitzar-nos i fer un ús de l’espai públic com a lloc de dinamització de la cultura popular i comunitària tot participant activament en la construcció de les nostres pròpies iniciatives.

PER QUÈ FEM EL JAZZ & BEER

Les persones que formem el Jazz & Beer, malgrat tenir orígens i trajectòries molt dispars, confluïm en aquest projecte perquè ens uneixen unes motivacions:

Voluntat d’enriquir la vida cultural de la ciutat portant a terme un projecte des de la base amb total llibertat creativa i autonomia. Participar d’una experiència col·lectiva en què cadascú aporta els seus coneixements i els comparteix amb la resta. Construir un esdeveniment cultural familiar i proper per difondre el jazz i la cervesa artesana. Oferir una altra imatge de Cornellà més enllà de l’estereotip de ciutat grisa.

Retre homenatge a la figura d’Álvaro Barbero, músic cornellanenc que va morir en un accident de trànsit i que, amb la seva idea, va plantar la llavor del festival.

QUINS VALORS ENS DEFINEIXEN

Jazz & Beer és el fruit de moltes hores de feina. Aquest treball desinteressat, però, no seria possible sense una sèrie de valors que articulen el projecte i li donen sentit. Altruisme. Tota la feina es duu a terme de manera desinteressada i sense rebre cap tipus de remuneració. Estimar la ciutat. L’esforç de tots nosaltres té com a objectiu crear un espai cultural que esdevingui un referent a la ciutat i li doni un valor afegit. Independència. Les decisions es prenen lliurement i sense imposicions ni condicionants externs tot respectant els principis rectors del projecte. Diversitat. L’organització del Jazz & Beer està oberta a tothom. Com a mostra, podem afirmar que edició rere edició s’hi van sumant nous components. Compromís. Tot i tenir un caràcter voluntari, a Jazz & Beer considerem que els compromisos no han d’estar necessàriament vinculats als diners. Així, quan un membre assumeix una tasca, té l’obligació de dur-la a terme. Funcionament assembleari. L’organització del Jazz & Beer és horitzontal i sense jerarquies. Cada comissió treballa dins del seu àmbit competencial i trasllada les propostes a l’Assemblea General, on s’han d’aprovar amb el màxim consens. Excel·lència. La vocació popular que té el festival és perfectament compatible amb la qualitat. Tant la selecció dels músics com dels cervesers respon a criteris tècnics de qualitat. Col·laboració. Una de les claus de l’èxit del festival és la col·laboració amb altres entitats de Cornellà (Toc de Corn, Escoles de Música, etc.), les quals, amb la seva experiència i saber fer, enriqueixen el festival.


COM ENS ORGANITZEM

Jazz & Beer ens organitzem per comissions de treball. En l’actualitat n’hi ha sis: Comissió de Programació, Comissió Tècnica, Comissió Econòmica, Comissió de Cervesers, Comissió de Comunicació i Comissió de Restauració. Cadascuna de les comissions treballa de manera autònoma per aconseguir els objectius establerts en l’Assemblea General, òrgan sobirà del col·lectiu en el si del qual es prenen consensuadament les decisions. Jazz & Beer comença a reunir-se a final de febrer per començar a preparar el festival, el qual a partir d’enguany tindrà lloc sempre el primer dissabte d’octubre.


LA VENDA DE GOTS, PRINCIPAL VIA DE FINANÇAMENT

Pensem que la cultura ha de ser assequible per a tothom qui hi estigui interessat. Aquest dret, però, ha de ser perfectament compatible amb el fet que els artistes puguin viure dignament de la seva feina, una feina que esdevé essencial per alimentar l’esperit i la sensibilitat de tots nosaltres. Per poder finançar totes les despeses que suposa l’organització del festival (honoraris de músics, infraestructura, material fungible), comptem amb una subvenció de l’ajuntament. Aquesta quantitat, però, no es suficient per fer front a totes les despeses. Les altres vies d’ingressos són les quotes que abonen cervesers i restauradors i, la més important, la venda de gots, amb la que tenim previció de cobrir el 40% de les despesses. Any rere any hem augmentat el pressupost del festival en benefici de millorar la qualitat del festival.

Jazz & Beer és un col·lectiu sense afany de lucre. Si s’obtenen beneficis, es reinverteixen en la millora de la qualitat de la pròxima edició.